PAGKAKAISA

PAGKAKAISA

 パグカカイサ

2002年11月よりこちらに移動いたしました。Hindi gumaling ang sugat sa katawan

maski natapos na ang itong giyera .

 LATHALA - タガログ誌 

ネット上の相談はここが一番
MICかながわ
Home

 

 


妊娠時の注意、子供の発熱・下痢
Short Story - 短編小説- 2月17日更新
SPECIAL ー一部公開
結婚/家族呼び寄せ/高額医療費等
在留資格のない場合の婚姻手続き・ビザ・取得
Tungkol sa Marriage Visa,Family Stay VIsa,at Para sa malaking gastos sa Medical.
*Inilagay po ang paanong kinuha ang visa kapag magpakasal maski over-stay ,walang Passport o hindi ginamit ang totoong pangalan noong pumasok sa Japan.

Kung may probrema kayo,tawagan ninyo sa s.s.
Kung may probrema kayo,tawagan ninyo sa s.s.
Huwag kayong mag-alangan.


MIC KANAGAWA     045−314−3368
Minatomachi Medecal Center; 045−453−3673
Kalabaw no kai ;     045−662−5699
KALAKASAN      044-580-4675
CTIC ;        03−3636−1985
Kapatiran ;       03−3432−3055
Hand in Hand Chiba; ;   043−224−2154
SHARE ;        03−5800−4778
PAGKAKAISA